Installation Report UT2004 Base InstallFolders added: 31

c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411
c:\UT2004
c:\UT2004\Animations
c:\UT2004\Benchmark
c:\UT2004\Benchmark\CSVs
c:\UT2004\Benchmark\Logs
c:\UT2004\Benchmark\Results
c:\UT2004\Benchmark\Stuff
c:\UT2004\ForceFeedback
c:\UT2004\Help
c:\UT2004\KarmaData
c:\UT2004\Manual
c:\UT2004\Maps
c:\UT2004\Music
c:\UT2004\Prefabs
c:\UT2004\Sounds
c:\UT2004\Speech
c:\UT2004\StaticMeshes
c:\UT2004\System
c:\UT2004\System\editorres
c:\UT2004\Textures
c:\UT2004\Web
c:\UT2004\Web\images
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage
c:\UT2004\Web\ServerAdmin
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats
c:\UT2004\Web\Src

Files added: 1457

c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\Play UT2004.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,439 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\Release Notes.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 605 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\Uninstall Unreal Tournament 2004.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,472 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\UT2004 Editor.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,455 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\UT2004 Manual.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 595 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\UT2004 Safe Mode.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,451 bytes
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unreal Tournament 2004\UT2004 Web Page.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 686 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Desktop\Play UT2004.lnk
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,427 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Core.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 756,344 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Core.est
Date: 2/17/2004 1:03 PM
Size: 3,997 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Core.frt
Date: 2/17/2004 1:03 PM
Size: 3,435 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Core.int
Date: 1/30/2004 1:28 PM
Size: 3,612 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Core.itt
Date: 2/17/2004 1:03 PM
Size: 4,063 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\dbghelp.dll
Date: 12/12/2003 2:34 PM
Size: 489,984 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Engine.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 4,610,680 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\IFC23.dll
Date: 10/9/2003 4:41 PM
Size: 237,568 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\InstallerLogo.bmp
Date: 5/28/2003 12:20 PM
Size: 29,284 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.det
Date: 2/28/2004 11:53 PM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.est
Date: 2/28/2004 4:51 PM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.frt
Date: 2/28/2004 4:51 PM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.int
Date: 1/31/2004 7:57 AM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.itt
Date: 2/28/2004 11:53 PM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.kot
Date: 3/3/2004 12:42 AM
Size: 12,702 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.smt
Date: 1/31/2004 7:57 AM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\License.tmt
Date: 1/31/2004 7:57 AM
Size: 19,924 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.det
Date: 3/4/2004 1:37 AM
Size: 2,562 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.est
Date: 3/4/2004 1:38 AM
Size: 2,619 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.frt
Date: 3/4/2004 1:38 AM
Size: 2,467 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.ini
Date: 3/3/2004 8:42 PM
Size: 277,672 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.int
Date: 2/19/2004 2:11 PM
Size: 2,415 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.itt
Date: 3/4/2004 1:38 AM
Size: 2,545 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Manifest.kot
Date: 3/3/2004 12:42 AM
Size: 3,474 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\MSVCR71.dll
Date: 10/1/2003 7:45 PM
Size: 348,160 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\ogg.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 13,944 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.det
Date: 3/4/2004 1:41 AM
Size: 10,648 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.est
Date: 3/4/2004 1:40 AM
Size: 9,783 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.exe
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 449,144 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.frt
Date: 3/4/2004 1:40 AM
Size: 9,914 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.int
Date: 2/24/2004 4:04 AM
Size: 8,908 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.itt
Date: 3/4/2004 1:41 AM
Size: 9,613 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Setup.kot
Date: 3/3/2004 12:42 AM
Size: 12,318 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\User.ini
Date: 4/25/2005 5:06 PM
Size: 496 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\vorbis.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 137,848 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\vorbisfile.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 20,600 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.det
Date: 2/29/2004 5:07 PM
Size: 2,475 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.dll
Date: 3/3/2004 1:06 AM
Size: 416,376 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.est
Date: 2/28/2004 4:51 PM
Size: 2,352 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.frt
Date: 2/28/2004 4:51 PM
Size: 2,334 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.int
Date: 1/17/2004 8:02 AM
Size: 2,398 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.itt
Date: 2/28/2004 4:51 PM
Size: 2,463 bytes
c:\Documents and Settings\derek\Local Settings\Temp\Setup016411\Window.kot
Date: 3/3/2004 12:42 AM
Size: 3,686 bytes
c:\UT2004\Animations\2K4_NvidiaIntro.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,825,120 bytes
c:\UT2004\Animations\Aliens.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,252,262 bytes
c:\UT2004\Animations\AS_Vehicles_M.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 637,087 bytes
c:\UT2004\Animations\AS_VehiclesFull_M.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,504,561 bytes
c:\UT2004\Animations\Bot.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,440,663 bytes
c:\UT2004\Animations\Cannons.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 116,546 bytes
c:\UT2004\Animations\DemoFemaleA.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,682,631 bytes
c:\UT2004\Animations\DemoMaleA.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,559,000 bytes
c:\UT2004\Animations\GenericSD.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,670,058 bytes
c:\UT2004\Animations\Hellions.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,810,377 bytes
c:\UT2004\Animations\HumanFemaleA.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,953,575 bytes
c:\UT2004\Animations\HumanMaleA.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,479,538 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_brock.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 7,742,712 bytes
c:\UT2004\Animations\Intro_brockfan.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 993,477 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_crowd.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,581,538 bytes
c:\UT2004\Animations\Intro_gorge.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,580,867 bytes
c:\UT2004\Animations\Intro_gorgefan.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,294,605 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_jugchick.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,056,276 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_lauren.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 5,191,558 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_malcom.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,700,056 bytes
c:\UT2004\Animations\intro_nikoli.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,488,142 bytes
c:\UT2004\Animations\Jugg.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,628,302 bytes
c:\UT2004\Animations\Merc_intro.ukx
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 938,690 bytes
c:\UT2004\Animations\NewNightmare.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,203,228 bytes
c:\UT2004\Animations\NewWeapons2004.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,249,681 bytes
c:\UT2004\Animations\NvidiaGorge.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,015,289 bytes
c:\UT2004\Animations\ONSFullAnimations.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,469,378 bytes
c:\UT2004\Animations\ONSVehicles-A.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,949,548 bytes
c:\UT2004\Animations\ONSWeapons-A.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 3,917,835 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Garrett.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 774,744 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Gitty.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 663,168 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Jacob.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 722,919 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Kane.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 786,779 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Malcom.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,362,462 bytes
c:\UT2004\Animations\Scene3_Rae.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 479,567 bytes
c:\UT2004\Animations\Skaarj_intro.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,548,325 bytes
c:\UT2004\Animations\SkaarjAnims.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 4,079,034 bytes
c:\UT2004\Animations\SniperAnims.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 173,555 bytes
c:\UT2004\Animations\StreamAnims.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 6,040,491 bytes
c:\UT2004\Animations\ThunderCrash.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,384,776 bytes
c:\UT2004\Animations\Weapons.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 2,837,050 bytes
c:\UT2004\Animations\XanRobots.ukx
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 1,795,728 bytes
c:\UT2004\Benchmark\CSVs\DO_NOT_DELETE.ME
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 0 bytes
c:\UT2004\Benchmark\Logs\DO_NOT_DELETE.ME
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 0 bytes
c:\UT2004\Benchmark\Results\DO_NOT_DELETE.ME
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 0 bytes
c:\UT2004\Benchmark\Stuff\timedemo.txt
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 0 bytes
c:\UT2004\ForceFeedback\gamepad.ifr
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 241,417 bytes
c:\UT2004\ForceFeedback\ifeel.ifr
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 242,379 bytes
c:\UT2004\ForceFeedback\joystick.ifr
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 243,826 bytes
c:\UT2004\ForceFeedback\other.ifr
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 229,543 bytes
c:\UT2004\Help\InstallerLogo.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 29,284 bytes
c:\UT2004\Help\ReadMe.int.txt
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 22,631 bytes
c:\UT2004\Help\SAPI-EULA.txt
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 1,715 bytes
c:\UT2004\Help\Unreal.ico
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 24,070 bytes
c:\UT2004\Help\UnrealEd.ico
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 24,070 bytes
c:\UT2004\Help\UT2004Logo.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 221,240 bytes
c:\UT2004\KarmaData\Alien.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 56,751 bytes
c:\UT2004\KarmaData\Bot.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 50,011 bytes
c:\UT2004\KarmaData\Human.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 118,654 bytes
c:\UT2004\KarmaData\intro.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 40,442 bytes
c:\UT2004\KarmaData\jugg.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 51,411 bytes
c:\UT2004\KarmaData\Skaarj.ka
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 31,834 bytes
c:\UT2004\Manual\AdbeRdr60_enu_full.exe
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 16,251,072 bytes
c:\UT2004\Manual\Manual.pdf
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,319,230 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-Convoy.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 10,173,598 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-FallenCity.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 24,470,195 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-Glacier.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 33,183,612 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-Junkyard.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 11,390,498 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-MotherShip.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 35,833,460 bytes
c:\UT2004\Maps\AS-RobotFactory.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 22,995,764 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Anubis.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 15,261,805 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Bifrost.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 12,048,423 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-BridgeOfFate.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 22,209,058 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Canyon.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 9,554,574 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Colossus.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 18,119,054 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-DE-ElecFields.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 8,584,836 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Disclosure.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 19,677,453 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-IceFields.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 5,357,647 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Serenity.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 11,062,050 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Skyline.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 5,549,282 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-Slaughterhouse.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 23,531,560 bytes
c:\UT2004\Maps\BR-TwinTombs.ut2
Date: 4/25/2005 4:25 PM
Size: 18,866,627 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-1on1-Joust.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 4,073,392 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-AbsoluteZero.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 46,082,446 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Avaris.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 23,927,079 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-BridgeOfFate.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 27,970,106 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Chrome.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 13,393,600 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Citadel.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 6,135,315 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Colossus.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 19,274,238 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-December.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 17,605,552 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-DE-ElecFields.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 8,731,800 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-DoubleDammage.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 16,670,428 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Face3.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 13,423,349 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-FaceClassic.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 28,141,678 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Geothermal.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 6,445,049 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Grassyknoll.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 28,394,908 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Grendelkeep.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 23,548,537 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-January.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 12,328,457 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Lostfaith.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 13,740,052 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Magma.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 2,425,687 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Maul.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 3,383,607 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-MoonDragon.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 12,858,778 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Orbital2.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 11,869,229 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-Smote.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 24,791,727 bytes
c:\UT2004\Maps\CTF-TwinTombs.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 26,865,440 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Albatross.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 10,520,659 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Crash.ut2
Date: 4/25/2005 4:26 PM
Size: 6,665,725 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Desolation.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 51,588,300 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Idoma.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,895,873 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Irondust.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 18,609,215 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Mixer.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,397,825 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Roughinery.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 7,718,987 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Serpentine.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 4,150,212 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Spirit.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,082,308 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Squader.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 4,571,350 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-1on1-Trite.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 5,731,461 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Antalus.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 3,622,798 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Asbestos.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 13,502,841 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Compressed.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 7,592,621 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Corrugation.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 14,764,402 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Curse4.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 5,892,054 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Deck17.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 31,831,451 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-DE-Grendelkeep.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 24,012,385 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-DE-Ironic.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 10,929,186 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-DE-Osiris2.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 13,167,709 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-DesertIsle.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,673,351 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Flux2.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,414,188 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Gael.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 3,012,441 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Gestalt.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 10,427,507 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Goliath.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 9,568,571 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-HyperBlast2.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 10,315,387 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Icetomb.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 6,463,152 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Inferno.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 7,217,437 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Injector.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,087,515 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Insidious.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 4,408,541 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-IronDeity.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 9,207,894 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Junkyard.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 9,716,721 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Leviathan.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 10,293,004 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Metallurgy.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 9,857,138 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Morpheus3.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 7,168,331 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Oceanic.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 4,650,099 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Phobos2.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 12,684,226 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Plunge.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 5,183,520 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Rankin.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 13,400,320 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Rrajigar.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 6,038,850 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Rustatorium.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 9,447,374 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-Sulphur.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 3,200,500 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-TokaraForest.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 4,830,285 bytes
c:\UT2004\Maps\DM-TrainingDay.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 3,068,240 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Access.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 10,842,879 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Aswan.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 11,124,697 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Atlantis.ut2
Date: 4/25/2005 4:27 PM
Size: 5,949,228 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Conduit.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 7,745,086 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Core.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 13,439,392 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Junkyard.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 9,451,687 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-OutRigger.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 22,927,122 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Renascent.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 8,226,489 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Ruination.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 14,298,298 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-ScorchedEarth.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 12,674,143 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-SepukkuGorge.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 4,928,615 bytes
c:\UT2004\Maps\DOM-Suntemple.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 9,949,317 bytes
c:\UT2004\Maps\endgame.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 902,260 bytes
c:\UT2004\Maps\Entry.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 336,568 bytes
c:\UT2004\Maps\MOV-UT2004-Intro.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 5,242,099 bytes
c:\UT2004\Maps\Mov-UT2-intro.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 3,124,736 bytes
c:\UT2004\Maps\NoIntro.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 334,840 bytes
c:\UT2004\Maps\NvidiaLogo.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 488,268 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-ArcticStronghold.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 14,169,833 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Crossfire.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 9,750,714 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Dawn.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 11,750,367 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Dria.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 11,048,573 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-FrostBite.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 14,425,518 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Primeval.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 9,934,490 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-RedPlanet.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 7,355,777 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Severance.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 7,710,115 bytes
c:\UT2004\Maps\ONS-Torlan.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 7,501,910 bytes
c:\UT2004\Maps\ParticleExamples.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 373,276 bytes
c:\UT2004\Maps\TUT-BR.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 31,894,712 bytes
c:\UT2004\Maps\TUT-CTF.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 12,173,343 bytes
c:\UT2004\Maps\TUT-DM.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 11,103,922 bytes
c:\UT2004\Maps\TUT-DOM2.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 7,333,860 bytes
c:\UT2004\Maps\TUT-ONS.ut2
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 11,343,777 bytes
c:\UT2004\Music\Intro_Music.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,424,773 bytes
c:\UT2004\Music\Jugs-Entrance.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 521,852 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Absolute_Zero.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,649,936 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Action1.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,584,437 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Action2v2.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,950,894 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Action3.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,525,191 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Assault.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 999,791 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Atlantis.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,559,619 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Chemical-Burn.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,030,810 bytes
c:\UT2004\Music\KR-City.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,006,128 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Collision-Course.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,079,209 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Conduit-v2.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,583,437 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Convoy.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,082,133 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Corrugation-Rise.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,652,592 bytes
c:\UT2004\Music\KR-DM1.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,072,931 bytes
c:\UT2004\Music\KR-EndingSequence.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 741,634 bytes
c:\UT2004\Music\KR-From-Below-v2.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,011,006 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Ghosts-of-Anubis.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 974,654 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Glacier.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,607,713 bytes
c:\UT2004\Music\KR-HELL.ogg
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 997,579 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Hyperblast-Redux.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,691,264 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Infernal-Realm.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 963,276 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Infiltrate.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,045,762 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Junkyard.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 2,078,571 bytes
c:\UT2004\Music\KR-MenuMusic-v2.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 777,362 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Metallurgy.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,555,005 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Morpheus3.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,516,718 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Pharaohs-Revenge.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 972,419 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Rankin.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,752,303 bytes
c:\UT2004\Music\KR-RobotFactory.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 2,077,546 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Roughinery.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,588,596 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Serenity.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,488,736 bytes
c:\UT2004\Music\KR-SkaarjAssault.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,575,061 bytes
c:\UT2004\Music\KR-SkyScraper.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,097,623 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Slaughter.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,167,166 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Sniper-Time.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,028,197 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Sulphur.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 1,432,168 bytes
c:\UT2004\Music\KR-Tomb-of-Horus.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 966,602 bytes
c:\UT2004\Music\KR-UT2003-Menu.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 742,391 bytes
c:\UT2004\Music\KR-UT2004_Intro_v2.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 2,700,217 bytes
c:\UT2004\Music\KR-UT2004-Menu.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 2,125,203 bytes
c:\UT2004\Music\KR-WasteLand.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 971,574 bytes
c:\UT2004\Music\Level11.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 3,324,371 bytes
c:\UT2004\Music\Level13.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 4,221,778 bytes
c:\UT2004\Music\Level15.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 3,634,112 bytes
c:\UT2004\Music\Level16.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 4,079,121 bytes
c:\UT2004\Music\Level2.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 4,138,184 bytes
c:\UT2004\Music\Level3.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 2,214,611 bytes
c:\UT2004\Music\Level5.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 3,882,025 bytes
c:\UT2004\Music\Level6.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 3,742,427 bytes
c:\UT2004\Music\Level7.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 4,305,649 bytes
c:\UT2004\Music\Level8.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 3,536,728 bytes
c:\UT2004\Music\Level9.ogg
Date: 4/25/2005 4:48 PM
Size: 4,367,931 bytes
c:\UT2004\Music\Menu1.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,877,648 bytes
c:\UT2004\Music\Mercs-Entrance.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 637,309 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS01.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 3,944,344 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS02.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 3,620,263 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS03.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 6,164,360 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS04.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 3,260,961 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS05.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 4,124,420 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS06.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 4,468,505 bytes
c:\UT2004\Music\SDG-ONS08.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 3,430,610 bytes
c:\UT2004\Music\StageMusic.ogg
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 426,213 bytes
c:\UT2004\Sounds\2K4MenuSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 238,288 bytes
c:\UT2004\Sounds\AlienMaleTaunts.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 1,444,403 bytes
c:\UT2004\Sounds\Announcer.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 1,416,927 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerAssault.uax
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 42,028,727 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerAssault_DEMO.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 8,807,217 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerClassic.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 1,417,150 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerEVIL.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 6,798,690 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerFemale.uax
Date: 4/25/2005 4:28 PM
Size: 9,544,500 bytes
c:\UT2004\Sounds\announcerfemale2k4.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 28,377,227 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerLong.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 4,309,044 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerMain.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 12,419,394 bytes
c:\UT2004\Sounds\announcermale2k4.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 14,028,319 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerNames.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 5,385,219 bytes
c:\UT2004\Sounds\AnnouncerSEXY.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 9,699,734 bytes
c:\UT2004\Sounds\AssaultSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 1,562,743 bytes
c:\UT2004\Sounds\EndGameAudio.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 781,851 bytes
c:\UT2004\Sounds\GameSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 1,623,973 bytes
c:\UT2004\Sounds\GeneralAmbience.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 14,429,518 bytes
c:\UT2004\Sounds\GeneralImpacts.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 304,550 bytes
c:\UT2004\Sounds\IndoorAmbience.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 12,014,137 bytes
c:\UT2004\Sounds\IntroAnnouncers.uax
Date: 4/25/2005 4:31 PM
Size: 4,561,042 bytes
c:\UT2004\Sounds\IntroSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 60,397,044 bytes
c:\UT2004\Sounds\IntroTrack.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 9,429,880 bytes
c:\UT2004\Sounds\JWDecemberSnd.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 4,696,502 bytes
c:\UT2004\Sounds\Male2Voice.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 701,269 bytes
c:\UT2004\Sounds\MenuSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 107,651 bytes
c:\UT2004\Sounds\MercFemaleTaunts.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 1,106,201 bytes
c:\UT2004\Sounds\MercMaleTaunts.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 2,058,947 bytes
c:\UT2004\Sounds\NewDeath.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 3,655,981 bytes
c:\UT2004\Sounds\NewTutorialSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 19,022,099 bytes
c:\UT2004\Sounds\NewWeaponSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 443,065 bytes
c:\UT2004\Sounds\NvidiaLogoSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 3,893,914 bytes
c:\UT2004\Sounds\ONSVehicleSounds-S.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 17,891,158 bytes
c:\UT2004\Sounds\OutdoorAmbience.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 18,657,973 bytes
c:\UT2004\Sounds\PickupSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 914,721 bytes
c:\UT2004\Sounds\PlayerFootSteps.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 50,069 bytes
c:\UT2004\Sounds\PlayerSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 3,013,514 bytes
c:\UT2004\Sounds\SlaughterSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 3,028,157 bytes
c:\UT2004\Sounds\TauntPack.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 11,002,707 bytes
c:\UT2004\Sounds\TestCarS.uax
Date: 4/25/2005 4:32 PM
Size: 88,039 bytes
c:\UT2004\Sounds\TutorialSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 20,651,978 bytes
c:\UT2004\Sounds\VMGeneralSounds-S.uax
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 397,572 bytes
c:\UT2004\Sounds\VMVehicleSounds-S.uax
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 430,787 bytes
c:\UT2004\Sounds\WeaponSounds.uax
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 7,347,042 bytes
c:\UT2004\Sounds\wm_sounds.uax
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 348,181 bytes
c:\UT2004\Speech\br.xml
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,433 bytes
c:\UT2004\Speech\ctf.xml
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,434 bytes
c:\UT2004\Speech\dom.xml
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 2,796 bytes
c:\UT2004\Speech\ons.xml
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,288 bytes
c:\UT2004\Speech\tdm.xml
Date: 4/25/2005 4:50 PM
Size: 1,251 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\2K4_Nvidia.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,212,552 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\2K4chargerMESHES.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 162,047 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\2k4Trophies.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 719,286 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AbaddonHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 8,209,271 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Albatross_architecture.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 9,722,944 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AlienBrushes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,472,577 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Aliencrystal.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 25,800 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AlienTech.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,330,807 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AlleriaHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 12,028,948 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AntalusStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,441,371 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AnubisStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,201,937 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ArboreaHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 9,325,211 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ArboreaLanscape.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 423,251 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AS_Decos.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 330,616 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AS_Vehicles_SM.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,882,287 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AS_Weapons_SM.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,922,507 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW_AlleriaHW.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 265,712 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-2004Crystals.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,209,099 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Bridge.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 108,416 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-DemoMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 234,737 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AWHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,633,971 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Junk.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 4,023,782 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Junk2.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 873,843 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AWMagicHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 17,601 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-MechMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 21,774 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Natural.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 25,661 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Nature.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 411,177 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\aw-neutral.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 285,310 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-PhysicMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 212,327 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AWPipes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 424,362 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-RustMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,221,321 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Steel.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 363,055 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AWStellarMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 122,844 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\AW-Tech.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,315,515 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BarrenHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,226,704 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BarrenHardware-epic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,724,747 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BastienHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 544,119 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BastienHardware_02.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 4,685,271 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BenMesh01.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 776,991 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BP_egyptnew.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 594,160 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\BulldogMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 486,964 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cass_staticmesh.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 14,840,570 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CaveDecoMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 163,807 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CavernStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,699,326 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CB-Desert1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,053,518 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CB-Desert2.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 197,905 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CB-StaticMesh.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 293,403 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cf_DE.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,249,959 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cf_sm01.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,338,344 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cf_sm02.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,349,562 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cf_static1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 239,037 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cf_staticMushrooms.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 512,797 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Citadel_Static.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,130,106 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Comp.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,152,884 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Corrosion_Hardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 453,139 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_enviromesh1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 32,385 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_Evil.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,075,466 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_Evilstatic2.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 134,072 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_Mechstaticpack1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 7,225,488 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CP_Nightmare1_Epic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 7,845,896 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_simplewall_meshs.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,916,334 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_stevetest1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\CP_UT2K3_TechSetMesh1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,446,252 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\cp_wasteland_mesh.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,301,756 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DanielsMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 212,873 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DEBonusMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 136,891 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DEBPchecker.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 696,129 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DemoMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,776,171 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Desp_SMS-SM.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 8,329,970 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DespFallencity-SM.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,010,178 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DESP-MS.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,499,260 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DespTech-STA.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 4,058,794 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\DS-staticMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 498,045 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\E_Pickups.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 523,667 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\EffectMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 13,108 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Egypt_techmeshes_Epic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,269,215 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\EndGame-New.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 136,169 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\EndStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,084,908 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Epic_November2.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,481,996 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\epic_phobos.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 211,376 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Face3_decomeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 116,076 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\far.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 13,076,056 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\forest.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,999 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\G_Finalset1_M_CP.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,641,385 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GDC_Meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,530,384 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GeneralStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 9,570 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GeothermalStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 423,347 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Goose.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 86,641 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GroundCover.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,717,894 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GroundCovernew.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 590,325 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\GunMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 185,764 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\HourMoriaStatics.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,568,436 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\HumanoidHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 7,285,344 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\IceCliffs.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 871,077 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Industrial_Static.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,763,986 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\jmalienwellc.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,238,194 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\jm-staticmeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,161,671 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\JWAssaultMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 330,791 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\JWDecember.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 377,510 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\jwjanbrushes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 5,718 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\KarmaShapes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 249,343 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\LP_Evil1.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 1,621,259 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\LP_Junk.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 524,767 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\lp_scene2_m.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 295,953 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\lp_scene3_m.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 368,118 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\MiscPhysicsMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 72,671 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\MiscStaticMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 5,516,086 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\N_StaticMeshFX_M_SC.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 17,461 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\NaThAncientPack.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 835,005 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\NewWeaponPickups.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 410,858 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\NewWeaponStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 351,769 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Nirvana.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 13,398,349 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\NvidiaLogo_M.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 2,427,586 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ONSDeadVehicles-SM.usx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 3,168,944 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ONSFullStaticMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,714,289 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ONSstaticMeshVehicles.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,536,851 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ONSWeapons-SM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 760,839 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ParticleMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 3,564,401 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\PC_ConvoyStatics.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 7,299,232 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\PC_NewFX.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 29,694 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Pipe_Static.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 6,978,631 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Pipe_staticmeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,387,610 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\PlungeMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 602,372 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Plutonic_BP2_static.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 4,022,876 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Plutonic_Robot_SM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,825,378 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Primeval_SM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 213,270 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ProcMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 88,189 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Rahnem_Glacier.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 6,797,923 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\RiseSM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 510,438 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_Beach.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 258,661 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_CityPrefabs.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,280,802 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_FrothStuff.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 161,264 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_GDC_M.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 5,759,383 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_JungleMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,050,866 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_MeshParticles.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 73,264 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC_Volcano_M.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 8,451,671 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SC-Intro_Meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 7,699,217 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SG_LO_meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 3,759,319 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SG_Special.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 424,589 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\sg_UT2003_pickups.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 83,308 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ShiptechHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 7,834,285 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\skyline-meshes-epic.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,745,466 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\str_plant_meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 698,529 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\streamlineforest.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 123,261 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\StreamlineMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 27,389,122 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\StreamlineTakeOff1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 3,588,344 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\SurvivalGuideMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 299,084 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\ThorSM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 357,168 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\TowerStatic.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,422,988 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\TroffHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 247,058 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\Trophy_endroom.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 10,422,813 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\VehicleMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 345,750 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\VMmeshEmitted.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 361,727 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\VMruinedVehicles.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 811,622 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\VMStructures.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,712,618 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\VMWeaponsSM.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 749,291 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\WarEffectsMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 244,353 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\WastelandHardware.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,383,938 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\WeaponStaticMesh.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,563,523 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\wm_meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,047,309 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\WM-StaticMesh.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 5,950 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-Bridge.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 89,092 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-EvilMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 991,850 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-MechMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 3,547,959 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-Natural.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,370,913 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-PhysicMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 229,958 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_AW-Tech.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,249,828 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_BG-FloraGen.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,334,411 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_cp_enviromesh1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,418,844 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_cp_Evil.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 13,028,994 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_cp_Evilstatic2.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 5,971,171 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_cp_simplewall_meshs.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 575,950 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_cp_stevetest1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 471,358 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_jm-staticmeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,357,053 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_LP_Evil1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 5,642,195 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_lp_scene2_m.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 4,867,238 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_lp_scene3_m.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 3,551,029 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_MiscPhysicsMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 23,828 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_SC_CityPrefabs.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,245,550 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_SC-MechBase1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,936,282 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_SC-NewMech1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 2,418,250 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_sg_Evilstatpak1.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 552,706 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_SG_LO_meshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 12,787,131 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_sg_Mech_hbrushes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 367,466 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\X_SG_Special.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 417,191 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\XceptOneObjA.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 41,554 bytes
c:\UT2004\StaticMeshes\XGame_StaticMeshes.usx
Date: 4/25/2005 4:47 PM
Size: 1,345,282 bytes
c:\UT2004\System\ALAudio.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 252,536 bytes
c:\UT2004\System\ALAudio.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 260 bytes
c:\UT2004\System\BonusPack.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,338 bytes
c:\UT2004\System\BonusPack.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 161,173 bytes
c:\UT2004\System\BugReport.exe
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 51,832 bytes
c:\UT2004\System\Build.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 55 bytes
c:\UT2004\System\CacheRecords.ucl
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 165,084 bytes
c:\UT2004\System\Core.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 756,344 bytes
c:\UT2004\System\Core.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,612 bytes
c:\UT2004\System\Core.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 73,774 bytes
c:\UT2004\System\D3DDrv.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 502,392 bytes
c:\UT2004\System\D3DDrv.int
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 367 bytes
c:\UT2004\System\dbghelp.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 489,984 bytes
c:\UT2004\System\Default.ini
Date: 4/25/2005 5:06 PM
Size: 19,019 bytes
c:\UT2004\System\DefOpenAL32.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 159,744 bytes
c:\UT2004\System\DefUnrealEd.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,969 bytes
c:\UT2004\System\DefUser.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 9,516 bytes
c:\UT2004\System\dinterface.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,378,816 bytes
c:\UT2004\System\Editor.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 1,108,600 bytes
c:\UT2004\System\Editor.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 5,952 bytes
c:\UT2004\System\Editor.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 458,259 bytes
c:\UT2004\System\edsplash.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 279,478 bytes
c:\UT2004\System\Engine.dat
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 3,448,832 bytes
c:\UT2004\System\Engine.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 4,610,680 bytes
c:\UT2004\System\Engine.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 18,934 bytes
c:\UT2004\System\Engine.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,666,248 bytes
c:\UT2004\System\Fire.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 96,888 bytes
c:\UT2004\System\Fire.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 16,281 bytes
c:\UT2004\System\GamePlay.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 7,687 bytes
c:\UT2004\System\GamePlay.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 213,306 bytes
c:\UT2004\System\GUI2K4.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 84,637 bytes
c:\UT2004\System\GUI2K4.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,343,952 bytes
c:\UT2004\System\GUIDesigner.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 29,304 bytes
c:\UT2004\System\IFC23.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 237,568 bytes
c:\UT2004\System\IpDrv.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 227,960 bytes
c:\UT2004\System\IpDrv.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,564 bytes
c:\UT2004\System\IpDrv.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 77,399 bytes
c:\UT2004\System\Manifest.ini
Date: 4/25/2005 5:06 PM
Size: 114,057 bytes
c:\UT2004\System\MSVCR71.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 348,160 bytes
c:\UT2004\System\ogg.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 13,944 bytes
c:\UT2004\System\Onslaught.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 170,616 bytes
c:\UT2004\System\Onslaught.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 14,645 bytes
c:\UT2004\System\Onslaught.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 987,764 bytes
c:\UT2004\System\OnslaughtFull.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 151,009 bytes
c:\UT2004\System\OpenGLDrv.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 223,864 bytes
c:\UT2004\System\Packages.md5
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 5,319 bytes
c:\UT2004\System\PixoDrv.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 146,040 bytes
c:\UT2004\System\pixomatic.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 226,873 bytes
c:\UT2004\System\RunServer.bat
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\System\ServerFilters.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 306 bytes
c:\UT2004\System\Setup.exe
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 449,144 bytes
c:\UT2004\System\Setup.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 8,908 bytes
c:\UT2004\System\SkaarjPack.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,000 bytes
c:\UT2004\System\SkaarjPack.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 299,091 bytes
c:\UT2004\System\SkaarjPack_rc.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 7,867,806 bytes
c:\UT2004\System\Startup.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,885 bytes
c:\UT2004\System\StreamLineFX.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 14,478 bytes
c:\UT2004\System\TeamSymbols_UT2003.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,850 bytes
c:\UT2004\System\TeamSymbols_UT2004.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,851 bytes
c:\UT2004\System\UCC.exe
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113,272 bytes
c:\UT2004\System\UDebugger.exe
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,157,176 bytes
c:\UT2004\System\UDNHelpTopics.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 550 bytes
c:\UT2004\System\UnrealEd.exe
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,329,208 bytes
c:\UT2004\System\UnrealEd.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 168 bytes
c:\UT2004\System\UnrealEd.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 13,200 bytes
c:\UT2004\System\UnrealEdDLL.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,349,688 bytes
c:\UT2004\System\UnrealEdTips.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 612 bytes
c:\UT2004\System\UnrealGame.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 13,478 bytes
c:\UT2004\System\UnrealGame.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,193,857 bytes
c:\UT2004\System\UnrealServerProxy.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 45,056 bytes
c:\UT2004\System\UnrealTournament2004Web.url
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 148 bytes
c:\UT2004\System\User.ini
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 9,516 bytes
c:\UT2004\System\UT2004.exe
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,062,968 bytes
c:\UT2004\System\UT2004.ini
Date: 4/25/2005 5:06 PM
Size: 19,019 bytes
c:\UT2004\System\UT2004.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 192 bytes
c:\UT2004\System\UT2k4Assault.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 6,919 bytes
c:\UT2004\System\UT2k4Assault.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,024,077 bytes
c:\UT2004\System\UT2k4AssaultFull.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 231,979 bytes
c:\UT2004\System\UTClassic.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,200 bytes
c:\UT2004\System\UTClassic.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69,504 bytes
c:\UT2004\System\UTV2004.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 154,232 bytes
c:\UT2004\System\UTV2004c.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 73,055 bytes
c:\UT2004\System\UTV2004s.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 6,987 bytes
c:\UT2004\System\UWeb.dll
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 39,032 bytes
c:\UT2004\System\UWeb.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 127 bytes
c:\UT2004\System\UWeb.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 34,732 bytes
c:\UT2004\System\Vehicles.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 88,104 bytes
c:\UT2004\System\vorbis.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 137,848 bytes
c:\UT2004\System\vorbisfile.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 20,600 bytes
c:\UT2004\System\Window.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 416,376 bytes
c:\UT2004\System\Window.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,398 bytes
c:\UT2004\System\WinDrv.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 834,168 bytes
c:\UT2004\System\WinDrv.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 701 bytes
c:\UT2004\System\XAdmin.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,415 bytes
c:\UT2004\System\XAdmin.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 82,759 bytes
c:\UT2004\System\XEffects.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,569,396 bytes
c:\UT2004\System\XGame.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 64,120 bytes
c:\UT2004\System\XGame.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 21,384 bytes
c:\UT2004\System\XGame.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 762,451 bytes
c:\UT2004\System\XGame_rc.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,478,934 bytes
c:\UT2004\System\XInterface.dll
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 502,392 bytes
c:\UT2004\System\XInterface.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 51,911 bytes
c:\UT2004\System\XInterface.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,992,363 bytes
c:\UT2004\System\XMaps.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 8,784 bytes
c:\UT2004\System\XPickups.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 449 bytes
c:\UT2004\System\XPickups.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 17,723 bytes
c:\UT2004\System\XPickups_rc.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107,568 bytes
c:\UT2004\System\XPlayers.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 25,965 bytes
c:\UT2004\System\xplayersL1.upl
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 40,585 bytes
c:\UT2004\System\xplayersL2.upl
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 12,588 bytes
c:\UT2004\System\XVoting.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 10,996 bytes
c:\UT2004\System\XVoting.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 396,104 bytes
c:\UT2004\System\XWeapons.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 20,148 bytes
c:\UT2004\System\XWeapons.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 657,856 bytes
c:\UT2004\System\XWeapons_rc.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 539,381 bytes
c:\UT2004\System\XWebAdmin.int
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 6,655 bytes
c:\UT2004\System\XWebAdmin.u
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 277,453 bytes
c:\UT2004\System\editorres\AddAntiPortal.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 3,128 bytes
c:\UT2004\System\editorres\AddMover.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\AddSpecial.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBCone.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBCube.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBCurvedStair.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBCylinder.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBGeneric.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,038 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBLinearStair.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBSheet.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBSphere.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBSpiralStair.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBTerrain.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BBVolumetric.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BrushClip.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BrushClipDelete.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BrushClipFlip.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\BrushClipSplit.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\CameraAlign.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 3,126 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ClipZ.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 3,126 bytes
c:\UT2004\System\editorres\HideSelected.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\InvertSelections.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\MirrorX.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\MirrorY.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\MirrorZ.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeAdd.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeAddStaticMesh.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeAddVolume.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeBrushClip.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeCamera.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeDeintersect.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeFaceDrag.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeGeometry.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeIntersect.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeMatinee.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModePolygon.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeRotate.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeScale.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeSubtract.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeTerrainEdit.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ModeVertex.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\SelectInside.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,814 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ShowAll.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\ShowSelected.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\TexturePan.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\System\editorres\TextureRotate.bmp
Date: 4/25/2005 4:23 PM
Size: 2,816 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4Chargers.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 350,415 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4Fonts.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 3,260,571 bytes
c:\UT2004\Textures\2k4Fonts_kot.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 17,100,579 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4Hud.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 2,105,210 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4Menus.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 22,949,937 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4reducedTEXTURES.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 2,564,992 bytes
c:\UT2004\Textures\2K4TrophyTEX.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 5,681,126 bytes
c:\UT2004\Textures\AbaddonArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 45,949,043 bytes
c:\UT2004\Textures\AbaddonArchitecture-epic.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 15,180,003 bytes
c:\UT2004\Textures\AbaddonHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 20,129,226 bytes
c:\UT2004\Textures\AbaddonTerrain.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 6,470,595 bytes
c:\UT2004\Textures\Albatross_architecture.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 9,723,103 bytes
c:\UT2004\Textures\ALIENTEX.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 6,052,987 bytes
c:\UT2004\Textures\AlleriaArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:33 PM
Size: 84,549,819 bytes
c:\UT2004\Textures\AlleriaHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 32,768,171 bytes
c:\UT2004\Textures\AlleriaTerrain.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 28,670,068 bytes
c:\UT2004\Textures\Animated.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\AntalusTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 7,713,172 bytes
c:\UT2004\Textures\AnubisSky.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 4,196,138 bytes
c:\UT2004\Textures\AnubisTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,797,759 bytes
c:\UT2004\Textures\ArboreaArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 31,919,044 bytes
c:\UT2004\Textures\ArboreaHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 6,010,632 bytes
c:\UT2004\Textures\ArboreaTerrain.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 18,372,641 bytes
c:\UT2004\Textures\ArenaTex.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,443,722 bytes
c:\UT2004\Textures\AS_FX_TX.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 1,967,814 bytes
c:\UT2004\Textures\AS_Vehicles_TX.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 10,775,517 bytes
c:\UT2004\Textures\AS_Weapons_TX.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 19,494,671 bytes
c:\UT2004\Textures\ASSAULTfilmGrain.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 351,179 bytes
c:\UT2004\Textures\Aurorae.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 350,843 bytes
c:\UT2004\Textures\AW_Research.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 482,408 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-2004Explosions.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,478,004 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-2004Particles.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 8,643,670 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-2004Shaders.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,286,899 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Alleria.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 351,164 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Ancient.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 875,569 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-BumpMaps.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 5,362,915 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-CellTest.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,262 bytes
c:\UT2004\Textures\AWCity.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 7,702,487 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-CityStuff.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 3,235,259 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Clean.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 355,031 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Convert.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 440,009 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Cubes.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 1,294,181 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Decals.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 1,369,486 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Foliage.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 3,501,159 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Generic.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 188,666 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Genesis.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 1,399,781 bytes
c:\UT2004\Textures\AWGlobal.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 15,750,153 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Labels.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 23,479 bytes
c:\UT2004\Textures\AWMagic.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 529,394 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Metals.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 9,538,130 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Metals2.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 541 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Oceanic.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 3,604,994 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-PoolSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 22,742,962 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-RustTex.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 10,796,623 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Shaders.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 3,417,102 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-ShieldShaders.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 413,285 bytes
c:\UT2004\Textures\AWStellar.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 350,114 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Stone.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 2,362,486 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Stuff.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 887,592 bytes
c:\UT2004\Textures\AW-Terrain.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 3,892,316 bytes
c:\UT2004\Textures\AWTroff.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 1,275,702 bytes
c:\UT2004\Textures\BaneTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 334,894 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrenHardwareDeux.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 175,428 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrensArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 32,400,298 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrensArchitecture-epic.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 6,110,690 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrensArchitecture-Scion.utx
Date: 4/25/2005 4:34 PM
Size: 12,591,040 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrensHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 132,169 bytes
c:\UT2004\Textures\BarrensTerrain.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 17,134,329 bytes
c:\UT2004\Textures\Bastien.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 2,288,079 bytes
c:\UT2004\Textures\Bastien_02.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 2,104,148 bytes
c:\UT2004\Textures\BenTex01.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 8,551,188 bytes
c:\UT2004\Textures\BloodFX.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 193,703 bytes
c:\UT2004\Textures\BP_arch1.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 10,762,499 bytes
c:\UT2004\Textures\Brdg_A.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 724,483 bytes
c:\UT2004\Textures\Bridge.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 112,057 bytes
c:\UT2004\Textures\BrightPlayerSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 40,561,289 bytes
c:\UT2004\Textures\cassTextures2.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 47,913,190 bytes
c:\UT2004\Textures\CaveDecoTex.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 1,056,089 bytes
c:\UT2004\Textures\CavernTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 8,110,436 bytes
c:\UT2004\Textures\CB-Particles.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 771,425 bytes
c:\UT2004\Textures\cf_mushrooms.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 135,341 bytes
c:\UT2004\Textures\cf_tex01.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 10,961,999 bytes
c:\UT2004\Textures\cf_tex02.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 22,406,036 bytes
c:\UT2004\Textures\cf_tex03.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 350,283 bytes
c:\UT2004\Textures\cf1.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 17,337,095 bytes
c:\UT2004\Textures\cf2.utx
Date: 4/25/2005 4:35 PM
Size: 900,900 bytes
c:\UT2004\Textures\CheckerFX.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 9,226,074 bytes
c:\UT2004\Textures\CheckerFXB.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 3,061,122 bytes
c:\UT2004\Textures\Chrome_cp.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 4,549,272 bytes
c:\UT2004\Textures\CitadelTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 6,003,288 bytes
c:\UT2004\Textures\CliffTest.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 2,079,579 bytes
c:\UT2004\Textures\Compress.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 2,034,165 bytes
c:\UT2004\Textures\Coronas.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 88,955 bytes
c:\UT2004\Textures\CorrosionTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 833,929 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_cubemaps.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 373,544 bytes
c:\UT2004\Textures\CP_Effects1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 88,170 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_envirotex1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Evil2.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 1,269,381 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Evil3.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 6,919,438 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Evillandscape.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 88,143 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Evilmetal.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 351,148 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Forestswamp.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 16,797,399 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_fx.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 276,471 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Junkyard.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 8,568,517 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_liquid1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_Mech1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 2,275,941 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_misc_effects.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 9,964 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_newskins1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 2,099,220 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_particles.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 22,443 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_projected_new.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 2,110,162 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_projectedtex.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 4,303,592 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_staticmeshskin1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 7,940,350 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_stevetest1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_terrain1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 351,261 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_texturetest1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 87,984 bytes
c:\UT2004\Textures\CP_UT2K3_TechSet1.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 5,337,025 bytes
c:\UT2004\Textures\cp_wasteland.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 24,356,406 bytes
c:\UT2004\Textures\Crosshairs.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 80,100 bytes
c:\UT2004\Textures\CubeMaps.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 9,766,503 bytes
c:\UT2004\Textures\DanFX.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 6,297,533 bytes
c:\UT2004\Textures\DanielsTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 3,158,031 bytes
c:\UT2004\Textures\DavesTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 26,454,550 bytes
c:\UT2004\Textures\DEBonusTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:36 PM
Size: 15,255,575 bytes
c:\UT2004\Textures\December_cp.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 5,858,850 bytes
c:\UT2004\Textures\DecorationProjectors.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 655,965 bytes
c:\UT2004\Textures\DefaultFluid.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 527,942 bytes
c:\UT2004\Textures\DemoPlayerSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 11,584,378 bytes
c:\UT2004\Textures\DeployableTex.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 88,369 bytes
c:\UT2004\Textures\DeRez.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 264,570 bytes
c:\UT2004\Textures\Desp_SMS-Tex.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 40,110,210 bytes
c:\UT2004\Textures\DespFallenCity.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 18,192,360 bytes
c:\UT2004\Textures\DespTech.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 42,578,329 bytes
c:\UT2004\Textures\Detail.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,731,042 bytes
c:\UT2004\Textures\Dom-goose.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 13,548,287 bytes
c:\UT2004\Textures\DS-textures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 699,658 bytes
c:\UT2004\Textures\Egypt_tech_Epic.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 7,313,290 bytes
c:\UT2004\Textures\Elecfeildsshine.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,556,794 bytes
c:\UT2004\Textures\EmitterTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,921,553 bytes
c:\UT2004\Textures\EmitterTextures2.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 721,770 bytes
c:\UT2004\Textures\EndTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 6,643,112 bytes
c:\UT2004\Textures\Epic_Phoboswing.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,936,351 bytes
c:\UT2004\Textures\EpicParticles.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 4,879,626 bytes
c:\UT2004\Textures\ExitScreen.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 703,393 bytes
c:\UT2004\Textures\ExitScreenNoLogo.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 791,303 bytes
c:\UT2004\Textures\ExplosionTex.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,596,694 bytes
c:\UT2004\Textures\Face3_deco.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,050,150 bytes
c:\UT2004\Textures\FarEast.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 61,249,340 bytes
c:\UT2004\Textures\FireEngine.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 8,980,870 bytes
c:\UT2004\Textures\Foliage.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 350,254 bytes
c:\UT2004\Textures\Fortress.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 534,944 bytes
c:\UT2004\Textures\Futuretech1.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 1,489,582 bytes
c:\UT2004\Textures\GeneralStaticTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 2,100,113 bytes
c:\UT2004\Textures\GeoThermalTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 5,476,718 bytes
c:\UT2004\Textures\GlacierTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 13,685,334 bytes
c:\UT2004\Textures\GoldCubes.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\gooseFX.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 90,246 bytes
c:\UT2004\Textures\Grendelfix.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 44,259 bytes
c:\UT2004\Textures\Gwotseffects.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 2,845,155 bytes
c:\UT2004\Textures\Gwotstuff.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 89,379 bytes
c:\UT2004\Textures\H_E_L_Ltx.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 49,506,442 bytes
c:\UT2004\Textures\HourMoria.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 5,948,982 bytes
c:\UT2004\Textures\HudContent.utx
Date: 4/25/2005 4:37 PM
Size: 790,796 bytes
c:\UT2004\Textures\HumanoidArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 74,573,365 bytes
c:\UT2004\Textures\HumanoidArchitecture2.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 7,868,046 bytes
c:\UT2004\Textures\HumanoidHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 32,881,466 bytes
c:\UT2004\Textures\IllumShaders.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 176,785 bytes
c:\UT2004\Textures\Imulsive.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 441,263 bytes
c:\UT2004\Textures\Industrial.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 9,357,098 bytes
c:\UT2004\Textures\InstagibEffects.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 406 bytes
c:\UT2004\Textures\InterfaceContent.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 4,833,720 bytes
c:\UT2004\Textures\intro_characters.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 24,215,390 bytes
c:\UT2004\Textures\JamesEffects.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 88,018 bytes
c:\UT2004\Textures\jm_manhatten_project.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 48,436 bytes
c:\UT2004\Textures\jm-particl2.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 197,505 bytes
c:\UT2004\Textures\jm-particles.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 197,081 bytes
c:\UT2004\Textures\jm-prefabs.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,573,929 bytes
c:\UT2004\Textures\jm-prefabs2.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 8,133,620 bytes
c:\UT2004\Textures\jw_jantex.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 5,943,526 bytes
c:\UT2004\Textures\jwDecemberArchitecture.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 4,279,497 bytes
c:\UT2004\Textures\LadderShots.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 12,585,893 bytes
c:\UT2004\Textures\LastManStanding.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 44,218 bytes
c:\UT2004\Textures\LavaMLFX.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,749,565 bytes
c:\UT2004\Textures\lavaskyX.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 45,662,939 bytes
c:\UT2004\Textures\LeathamFX.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,226,117 bytes
c:\UT2004\Textures\Lev_Particles.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 860,012 bytes
c:\UT2004\Textures\LightningCoreTex.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 132,498 bytes
c:\UT2004\Textures\lp_scene_1_t.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 350,382 bytes
c:\UT2004\Textures\Malcom_scene3_textures.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 7,191,529 bytes
c:\UT2004\Textures\MapThumbnails.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 7,877,590 bytes
c:\UT2004\Textures\Mech_Decay_New.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,532,350 bytes
c:\UT2004\Textures\Mech_decayed.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 2,933,463 bytes
c:\UT2004\Textures\Mechcity1_CP.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,399,040 bytes
c:\UT2004\Textures\MechStandard.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 881,772 bytes
c:\UT2004\Textures\MenuEffects.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 189,869 bytes
c:\UT2004\Textures\MikeDemoLevel.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 9,714,886 bytes
c:\UT2004\Textures\MiscEpicTex01.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 2,819,679 bytes
c:\UT2004\Textures\MiscPhysicsMeshesTex.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\MutantSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 373,182 bytes
c:\UT2004\Textures\MutatorArt.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 110,706 bytes
c:\UT2004\Textures\n_StaticMeshFX_T_SC.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 1,419,888 bytes
c:\UT2004\Textures\NaThCrossfire.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 898,480 bytes
c:\UT2004\Textures\NatureFX.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 179,696 bytes
c:\UT2004\Textures\NatureOne.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 396,236 bytes
c:\UT2004\Textures\newsniperrifle.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 3,234,702 bytes
c:\UT2004\Textures\NormalMaps.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 701,998 bytes
c:\UT2004\Textures\November2ship.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 2,472,677 bytes
c:\UT2004\Textures\NvidiaLogo_T.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 6,078,243 bytes
c:\UT2004\Textures\OldTreeSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:38 PM
Size: 489,986 bytes
c:\UT2004\Textures\ONSDeadVehicles-TX.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 6,337,439 bytes
c:\UT2004\Textures\ONSFullTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 8,610,798 bytes
c:\UT2004\Textures\ONSInterface-TX.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 273,994 bytes
c:\UT2004\Textures\ONSstructureTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 5,034,031 bytes
c:\UT2004\Textures\ONSTorlanREDONE.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 4,196,407 bytes
c:\UT2004\Textures\OtherWorld.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 4,623,061 bytes
c:\UT2004\Textures\Palettes.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 426,810 bytes
c:\UT2004\Textures\Particles.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 466,840 bytes
c:\UT2004\Textures\PC_ConvoyTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 20,579,084 bytes
c:\UT2004\Textures\PC_NewWeaponFX.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 384,041 bytes
c:\UT2004\Textures\Phobos2_cp.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 12,507,551 bytes
c:\UT2004\Textures\PickupSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 739,485 bytes
c:\UT2004\Textures\Pipe_Set.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 17,386,217 bytes
c:\UT2004\Textures\PipeTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 7,082,335 bytes
c:\UT2004\Textures\PlayerPictures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 19,606,530 bytes
c:\UT2004\Textures\PlayerSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 109,093,914 bytes
c:\UT2004\Textures\Plutonic_BP2_textures.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 13,358,453 bytes
c:\UT2004\Textures\Plutonic_Robot_TX.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 3,672,310 bytes
c:\UT2004\Textures\Primeval_Tex.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 2,103,618 bytes
c:\UT2004\Textures\PSDria.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 5,508,478 bytes
c:\UT2004\Textures\Rimlight.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 265,383 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Animated.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 345,917 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_BuggyTest.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 7,344,659 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Froth.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 7,194,022 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_GDC.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 27,288,279 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_GDC_FX.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 2,821,069 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Intro.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 48,239,398 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Jungle.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 2,449,906 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_MeshParticleTex.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 158,263 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Volcano_T.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 23,749,648 bytes
c:\UT2004\Textures\SC_Water.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 6,794,707 bytes
c:\UT2004\Textures\SC-City.utx
Date: 4/25/2005 4:39 PM
Size: 437,736 bytes
c:\UT2004\Textures\SD-Generic.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 1,862,054 bytes
c:\UT2004\Textures\ServerIcons.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 10,709 bytes
c:\UT2004\Textures\sg_floorsandgrates_alpha.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 700,110 bytes
c:\UT2004\Textures\SG_Giest_redset.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 7,719,579 bytes
c:\UT2004\Textures\SG_Hud.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 1,545,922 bytes
c:\UT2004\Textures\SG_Lost_Outpost.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 12,768,573 bytes
c:\UT2004\Textures\SG_Special_Decos.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 2,363,805 bytes
c:\UT2004\Textures\sg_UT2003_Jumpboots.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 351,754 bytes
c:\UT2004\Textures\sg-Mech.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 175,371 bytes
c:\UT2004\Textures\ShaneDay.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 388,794 bytes
c:\UT2004\Textures\ShaneDemoHead.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\ShaneJungle.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 351,150 bytes
c:\UT2004\Textures\Shiptech.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 28,755,698 bytes
c:\UT2004\Textures\Shiptech2.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 20,976,737 bytes
c:\UT2004\Textures\ShiptechHardwareBrush.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 70,014,532 bytes
c:\UT2004\Textures\SinglePlayerThumbs.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 4,004,643 bytes
c:\UT2004\Textures\skaarjintrotextures.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 6,294,168 bytes
c:\UT2004\Textures\SkaarjPackSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 779,632 bytes
c:\UT2004\Textures\Skies.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 2,449,805 bytes
c:\UT2004\Textures\SkyBox.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 930,722 bytes
c:\UT2004\Textures\skyline-epic.utx
Date: 4/25/2005 4:40 PM
Size: 11,808,246 bytes
c:\UT2004\Textures\SkyRenders.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 67,873,271 bytes
c:\UT2004\Textures\StreamlineIntro.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 21,617,902 bytes
c:\UT2004\Textures\StreamlineTakeOffTex1.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 3,940,109 bytes
c:\UT2004\Textures\streamlinewater.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 2,888,378 bytes
c:\UT2004\Textures\strplants.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 1,488,373 bytes
c:\UT2004\Textures\SurvivalGuideSMskins.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 9,136,298 bytes
c:\UT2004\Textures\TeamSymbols.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 34,755 bytes
c:\UT2004\Textures\TeamSymbols_UT2003.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 6,132,642 bytes
c:\UT2004\Textures\TeamSymbols_UT2004.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 2,191,649 bytes
c:\UT2004\Textures\Terrain.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 1,493,455 bytes
c:\UT2004\Textures\Terrain_w.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 1,139,989 bytes
c:\UT2004\Textures\Terrain2.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\TowerTerrain.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 11,470,716 bytes
c:\UT2004\Textures\TrophyRoom_END.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 22,371 bytes
c:\UT2004\Textures\TurretParticles.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 111,038 bytes
c:\UT2004\Textures\Turrets.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 1,586,314 bytes
c:\UT2004\Textures\UCGameSpecific.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 88,222 bytes
c:\UT2004\Textures\UCGeneric.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 8,058,550 bytes
c:\UT2004\Textures\ULogo.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 1,500,547 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2003Fonts.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 6,022,246 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2003Fonts_kot.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 16,435,639 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2003Fonts_smt.utx
Date: 4/25/2005 4:43 PM
Size: 28,488,557 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2003Fonts_tmt.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 28,762,418 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2004PlayerSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 109,128,202 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2004Thumbnails.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 2,631,597 bytes
c:\UT2004\Textures\UT2004Weapons.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 6,520,561 bytes
c:\UT2004\Textures\VehicleFX.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 1,658,043 bytes
c:\UT2004\Textures\VehicleSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 2,802,291 bytes
c:\UT2004\Textures\Village.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 1,689,041 bytes
c:\UT2004\Textures\VMdeadVehicles.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 1,398,778 bytes
c:\UT2004\Textures\VMparticleTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 8,437,865 bytes
c:\UT2004\Textures\VMVehicles-TX.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 8,536,941 bytes
c:\UT2004\Textures\VMWeaponsTX.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 10,697,664 bytes
c:\UT2004\Textures\WarEffectsTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 350,888 bytes
c:\UT2004\Textures\WarFx.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 55,631 bytes
c:\UT2004\Textures\Warroomtech.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Textures\WeaponSkins.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 27,597,624 bytes
c:\UT2004\Textures\WinX.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 5,397,652 bytes
c:\UT2004\Textures\wm_misc.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 908 bytes
c:\UT2004\Textures\wm_textures.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 7,565,120 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Animated.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 24,195 bytes
c:\UT2004\Textures\X_AW-CellTest.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 640 bytes
c:\UT2004\Textures\X_AW-Convert.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 17,292,601 bytes
c:\UT2004\Textures\X_AW-Cubes.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 13,439,420 bytes
c:\UT2004\Textures\X_AW-MechTex.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 2,994,433 bytes
c:\UT2004\Textures\X_AW-Shaders.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 15,715,153 bytes
c:\UT2004\Textures\X_BG-FloraGen_tex.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 8,922,272 bytes
c:\UT2004\Textures\X_CliffTest.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 22,935,151 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_cubemaps.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,123,099 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_envirotex1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 175,364 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Evil1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 31,841,478 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Evil2.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 16,619,971 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Evil3.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 24,512,970 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Evillandscape.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 176,037 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Evilmetal.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 482,868 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_fx.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,053,215 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_liquid1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,661,349 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_Mech1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 4,836,051 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_particles.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 155,048 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_projected_new.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 379 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_staticmeshskin1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 6,137,391 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_stevetest1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 554,103 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_terrain1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 8,245,042 bytes
c:\UT2004\Textures\X_cp_texturetest1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 380,504 bytes
c:\UT2004\Textures\X_DeployableTex.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 2,386,625 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Foliage.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 4,858,616 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Futuretech1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 24,535,991 bytes
c:\UT2004\Textures\X_GoldCubes.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 11,255,835 bytes
c:\UT2004\Textures\X_jm_manhatten_project.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 743 bytes
c:\UT2004\Textures\X_jm-particl2.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 231,060 bytes
c:\UT2004\Textures\X_jm-prefabs.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 29,899,375 bytes
c:\UT2004\Textures\X_jm-prefabs2.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,159,158 bytes
c:\UT2004\Textures\X_lp_scene_1_t.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 44,228 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Mech_Decay_New.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 2,169,129 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Mech_decayed.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 11,273,407 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Mechcity1_CP.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 23,005,111 bytes
c:\UT2004\Textures\X_MechStandard.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 23,363,847 bytes
c:\UT2004\Textures\X_MiscPhysicsMeshesTex.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 613,148 bytes
c:\UT2004\Textures\X_SC-City.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 9,147,018 bytes
c:\UT2004\Textures\X_sg_Evil1.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 5,597,372 bytes
c:\UT2004\Textures\X_sg_floorsandgrates_alpha.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 4,896,005 bytes
c:\UT2004\Textures\X_SG_Hud.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 699,872 bytes
c:\UT2004\Textures\X_SG_Lost_Outpost.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 13,402,895 bytes
c:\UT2004\Textures\X_SG_Special_Decos.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 11,027,092 bytes
c:\UT2004\Textures\X_sg-Mech.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,489,996 bytes
c:\UT2004\Textures\X_ShaneJungle.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 2,303,614 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Skies.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,933,729 bytes
c:\UT2004\Textures\X_Terrain2.utx
Date: 4/25/2005 4:45 PM
Size: 1,794,451 bytes
c:\UT2004\Textures\X_WarEffectsTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 7,085,388 bytes
c:\UT2004\Textures\X_WarFx.utx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 9,722,031 bytes
c:\UT2004\Textures\X_WarMechGunner.utx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 219,312 bytes
c:\UT2004\Textures\X_wm_misc.utx
Date: 4/25/2005 4:46 PM
Size: 7,154,310 bytes
c:\UT2004\Textures\XceptOne.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 37,845,079 bytes
c:\UT2004\Textures\XceptThree.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 39,499,019 bytes
c:\UT2004\Textures\XceptTwo.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 1,771,558 bytes
c:\UT2004\Textures\XEffectMat.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 2,287,890 bytes
c:\UT2004\Textures\XGameShaders.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 6,831,349 bytes
c:\UT2004\Textures\XGameShaders2004.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 1,215 bytes
c:\UT2004\Textures\xGameShadersB.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 506,198 bytes
c:\UT2004\Textures\XGameTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 5,537,566 bytes
c:\UT2004\Textures\XMiscEffects.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 175,558 bytes
c:\UT2004\Textures\XPlantTextures.utx
Date: 4/25/2005 4:44 PM
Size: 350,389 bytes
c:\UT2004\Web\images\h_fill.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 79 bytes
c:\UT2004\Web\images\h_logo.jpg
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 5,943 bytes
c:\UT2004\Web\images\h_navseach.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 120 bytes
c:\UT2004\Web\images\h_rgfx.jpg
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 7,456 bytes
c:\UT2004\Web\images\h_space.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 318 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_botleft.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 871 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_botmid.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 825 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_botright.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 871 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_left.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 100 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_mid.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 149 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_right.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 100 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_topleft.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 872 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_topmid.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 825 bytes
c:\UT2004\Web\images\q_topright.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 872 bytes
c:\UT2004\Web\images\t.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 814 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 43 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\1-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 106 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\1-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 124 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\2-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 213 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\2-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 700 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\3-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 112 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\3-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 132 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\4-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 382 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\4-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 148 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\5-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 218 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\5-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 218 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\6-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 105 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\6-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\7-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 189 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\7-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 210 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\7-3.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 256 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\image.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 5,916 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\logo.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,795 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\m1-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 253 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\m1-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 257 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\m3-1.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 226 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\m3-2.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 223 bytes
c:\UT2004\Web\images\ClassicUT\right.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,016 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\downloads.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 436 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\faqs.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 348 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\forums.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 366 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\home.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 332 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\how-tos.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 379 bytes
c:\UT2004\Web\images\UnrealAdminPage\logo.gif
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 7,557 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\admins_account.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,356 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\admins_home.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 786 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\admins_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 508 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\admins_priv_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 47 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\adminsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 568 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 37 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_center_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 44 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_colspan.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 58 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 35 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_left_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 42 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_right.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 36 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\cell_right_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 43 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\checkbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_bots.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,615 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_bots_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 210 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_bots_row_sel.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 272 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_bots_species.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_console.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 570 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_console_log.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 106 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_console_send.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 584 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_game.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 491 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_game_stat_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 631 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_game_stat_table_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 287 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 541 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 298 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators_group.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 231 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators_group_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 171 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 154 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators_selected.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 59 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_mutators_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 326 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 490 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_ban_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 115 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_empty_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 15 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_kick_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_list_head.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 34 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_list_head_link.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 127 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\current_players_minp.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 239 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\currentframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 567 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_ippolicy.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 644 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_ippolicy_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 285 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_maps.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,897 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_mark.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 61 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 508 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_menu_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 61 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 191 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_row_check.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 150 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_row_select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 145 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_row_text.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 226 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_rules.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 606 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaults_votinggameconfig.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 324 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\defaultsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 567 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\footer.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 318 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\frame_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 674 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\frame_message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 91 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\groups_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 749 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\groups_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 242 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\groups_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 727 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,046 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\hidden.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\mainmenu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,389 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\mainmenu_item.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\mainmenu_itemd.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 89 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\mainmenu_items.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 155 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\menufooter.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 320 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\menuheader.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 704 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 85 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\privs_element.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 102 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\privs_element_ro.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 88 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\privs_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 136 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\privs_header_chk.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 132 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\radio_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 79 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\reset_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 81 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\rootframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 602 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\row_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 40 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\row_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\server_restart.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,099 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\server_restart_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 227 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\submit_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 84 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\textbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,814 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 992 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 250 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 910 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_groups.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 582 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 117 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\users_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ut2003.css
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 10,495 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\admins_account.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,222 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\admins_home.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 394 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\admins_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,963 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\admins_priv_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 47 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\adminsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 568 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 37 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_center_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 44 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_colspan.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 58 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 35 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_left_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 42 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_right.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 36 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\cell_right_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 43 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\checkbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\classicut.css
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 10,154 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_bots.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,769 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_bots_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 210 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_bots_row_sel.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 272 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_bots_species.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_console.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 570 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_console_log.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 106 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_console_send.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 650 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_game.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 491 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_game_stat_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 631 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_game_stat_table_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 287 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,925 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 298 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators_group.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 231 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators_group_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 171 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 154 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators_selected.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 59 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_mutators_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 326 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 490 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_ban_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 115 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_empty_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 15 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_kick_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_list_head.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 34 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_list_head_link.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 127 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\current_players_minp.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 239 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\currentframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 567 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_ippolicy.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 644 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_ippolicy_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 285 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_maps.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,897 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_mark.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 61 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,972 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_menu_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 61 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 191 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_row_check.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 150 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_row_select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 145 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_row_text.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 226 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_rules.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 606 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaults_votinggameconfig.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 324 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\defaultsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 568 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\footer.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,742 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\frame_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 856 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\frame_message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 91 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\groups_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 744 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\groups_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 242 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\groups_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 727 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 3,066 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\hidden.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\mainmenu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,339 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\mainmenu_item.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 103 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\mainmenu_itemd.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 89 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\mainmenu_items.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 128 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\menufooter.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 320 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 85 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\privs_element.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 102 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\privs_element_ro.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 88 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\privs_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 162 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\privs_header_chk.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 132 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\radio_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 79 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\reset_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 81 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\rootframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 602 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\row_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 40 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\row_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\server_restart.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,099 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\server_restart_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 227 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\submit_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 84 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\textbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,814 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 992 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 250 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 910 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_groups.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 582 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 117 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\ClassicUT\users_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\admins_account.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 708 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\admins_home.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 690 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\admins_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,149 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\admins_priv_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 130 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\adminsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 669 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_center_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 45 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_colspan.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 67 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 35 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_left_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_right.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 37 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\cell_right_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 53 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\checkbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_bots.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,105 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_bots_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 184 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_bots_row_sel.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 280 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_bots_species.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 77 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_console.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 651 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_console_log.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 106 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_console_send.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 710 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_game.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 459 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_game_stat_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 190 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_game_stat_table_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 229 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,155 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 249 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators_group.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 287 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators_group_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 180 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 162 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators_selected.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 65 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_mutators_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 208 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 404 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_ban_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 105 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_empty_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 9 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_kick_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 103 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_list_head.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 22 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_list_head_link.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 114 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\current_players_minp.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 178 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\currentframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 669 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_ippolicy.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 591 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_ippolicy_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 236 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_maps.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,284 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_mark.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 21 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,115 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_menu_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 70 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 160 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_rules.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 735 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaults_votinggameconfig.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 325 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\defaultsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 622 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\footer.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 462 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\frame_message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 91 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\groups_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 744 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\groups_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 242 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\groups_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 727 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 641 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\hidden.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\mainmenu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,987 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\mainmenu_item.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 102 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\mainmenu_itemd.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 94 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\mainmenu_items.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 95 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\menufooter.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 320 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 85 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\privs_element.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 37 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\privs_element_ro.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 88 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\privs_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 72 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\radio_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 79 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\reset_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 81 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\rootframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 688 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\row_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 41 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\row_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 56 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\server_restart.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 867 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\server_restart_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 227 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\submit_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 84 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\textbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\UnrealAdminPage.css
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,095 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,814 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 992 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 250 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 910 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_groups.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 605 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 117 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UnrealAdminPage\users_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\admins_account.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,404 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\admins_home.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 786 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\admins_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 508 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\admins_priv_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 60 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\adminsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 568 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 59 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_center_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 66 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_colspan.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 80 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 57 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_left_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 64 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_right.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 58 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\cell_right_nowrap.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 65 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\checkbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_bots.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,634 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_bots_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 230 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_bots_row_sel.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 286 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_bots_species.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 102 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_console.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 570 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_console_log.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 106 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_console_send.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 584 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_game.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 489 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_game_stat_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 631 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_game_stat_table_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 287 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 541 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 298 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators_group.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 288 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators_group_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 217 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 154 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators_selected.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 85 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_mutators_table.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 348 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 490 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_ban_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 115 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_empty_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 15 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_kick_col.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 117 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_list_head.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 49 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_list_head_link.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 142 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\current_players_minp.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 239 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\currentframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 567 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 101 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_ippolicy.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 694 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_ippolicy_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 285 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_maps.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 2,897 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_mark.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 68 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_menu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 503 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_menu_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 61 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 241 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_row_check.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 152 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_row_select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 149 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_row_text.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 232 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_rules.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 606 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaults_votinggameconfig.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 324 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\defaultsframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 567 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\footer.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 318 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\frame_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 674 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\frame_message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 91 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\groups_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 807 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\groups_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 242 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\groups_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 764 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 104 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,058 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\hidden.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\mainmenu.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,389 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\mainmenu_item.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\mainmenu_itemd.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 89 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\mainmenu_items.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 155 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\menufooter.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 320 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\menuheader.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 704 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\message.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 85 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\privs_element.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 102 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\privs_element_ro.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 90 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\privs_header.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 136 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\privs_header_chk.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 132 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\radio_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 79 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\reset_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 81 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\rootframe.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 602 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\row_center.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 40 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\row_left.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 38 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\select.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 69 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\server_restart.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 1,099 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\server_restart_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 229 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\submit_button.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 84 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\textbox.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 107 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 4,814 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_add.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 992 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_browse.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 250 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_edit.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 910 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_groups.htm
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 584 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_groups_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 117 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\users_row.inc
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 113 bytes
c:\UT2004\Web\ServerAdmin\UT2K3Stats\ut2003stats.css
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 10,621 bytes
c:\UT2004\Web\Src\Web.vcproj
Date: 4/25/2005 4:24 PM
Size: 24,605 bytes

Keys added: 36

HKEY_CLASSES_ROOT\.ut2
HKEY_CLASSES_ROOT\.ut2link
HKEY_CLASSES_ROOT\.ut4mod
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map\Shell\edit
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map\Shell\edit\command
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell\open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell\open\command
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UT2004
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004

Values added: 44

HKEY_CLASSES_ROOT\.ut2 "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004.Map
HKEY_CLASSES_ROOT\.ut2link "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004.Link
HKEY_CLASSES_ROOT\.ut4mod "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004.Module
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: URL:Unreal Tournament Legacy Protocol
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal "URL Protocol"
Type: REG_SZ
Data:
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\DefaultIcon "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: open
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell\open "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Play this UT2004 level
HKEY_CLASSES_ROOT\unreal\Shell\open\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\UT2004.exe "%1"
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map\Shell\edit "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Edit this Unreal level
HKEY_CLASSES_ROOT\Unreal.Map\Shell\edit\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\UnrealEd.exe "%1"
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004 "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: URL:Unreal Tournament 2004 Protocol
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004 "URL Protocol"
Type: REG_SZ
Data:
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\DefaultIcon "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: open
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell\open "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Play this UT2004 level
HKEY_CLASSES_ROOT\ut2004\Shell\open\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\UT2004.exe "%1"
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004 Link
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\DefaultIcon "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell\open "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Play this UT2004 level
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Link\Shell\open\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\UT2004.exe "%1"
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004 Map
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\DefaultIcon "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell\open "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Play this UT2004 level
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Map\Shell\open\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\UT2004.exe "%1"
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: UT2004 Module
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\DefaultIcon "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: open
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell\open "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: Install this UT2004 module
HKEY_CLASSES_ROOT\UT2004.Module\Shell\open\command "(Default)"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\Setup.exe install "%1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UT2004 "DisplayIcon"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\Help\Unreal.ico
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UT2004 "DisplayName"
Type: REG_SZ
Data: Unreal Tournament 2004
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UT2004 "UninstallString"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004\System\Setup.exe uninstall "UT2004"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "ADMIN_RIGHTS"
Type: REG_SZ
Data: You need to run this program as an administrator, not as a guest or limited user account.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "CDKey"
Type: REG_SZ
Data: HEJRZ-BJYEQ-AVM9R-HUYZY
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "Folder"
Type: REG_SZ
Data: C:\UT2004
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "NO_DISC"
Type: REG_SZ
Data: No disc in drive. Please insert the disc labeled 'Unreal Tournament 2004 Play Disc' to continue.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "NO_DRIVE"
Type: REG_SZ
Data: No CD-ROM or DVD-ROM drive detected.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "TITLEBAR"
Type: REG_SZ
Data: Unreal Tournament 2004
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "Version"
Type: REG_SZ
Data: 3186
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "WRONG_DISC"
Type: REG_SZ
Data: Wrong disc in drive. Please insert the disc labeled 'Unreal Tournament 2004 Play Disc' to continue.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unreal Technology\Installed Apps\UT2004 "YEAR"
Type: REG_SZ
Data: 2004

Back to Main Unreal Tournament Home PageContact Me Site RSS Feed Find me on Facebook Follow me on Twitter Find me on MySpace

This page has recorded Hit Counter visitors since 6/1/2003.

The site statistics (including counters) were reset on 6/1/2003

This page was last updated 03/14/2016

Copyright © 2011, 2002 – Derek "The Rock" Altamirano – All Rights Reserved, but all wrongs avenged!Page generated Sun April 21, 2019 4:05:54 PM UTC  •  Page generation time: 0.004083s